Předškoláci

01 – BARVÍNEK – od 5 let
První seznámení s výtvarnými technikami. Minimum na otevření kroužku je 8 dětí.
Den schůzek: čtvrtek 16:00 – 17:00 Mikádo
Zahajovací schůzka: středa 27. 9. 2017 v 16:30
Vedoucí: Dagmar Machková                    Cena: 400 Kč/ pololetí

02 – GYMNASTIKA – od 3 do 5 let
Gymnastická přípravka se základy gymnastiky. Minimum na otevření kroužku je 6 dětí.
Den schůzek: čtvrtek Sokolovna
Zahajovací schůzka: středa 27. 9. 2017 v 17:00
Vedoucí: Kristýna Beránková                   Cena: 500 Kč/pololetí (chyba v letáku, kde je uvedeno 500 Kč bez pololetí)

 

Více odpoledních kroužků pro děti od 3 – 7 let najdete v MC Tykadlo

http://ddm-mikado.cz/tykadlo/odpoledni-krouzky/