Předškoláci

 

 

01 – BARVÍNEK – od 5 let

První seznámení s výtvarnými technikami.

Den schůzek: pondělí Mikádo

Zahajovací schůzka: pondělí 24.9.2018 v 17:00 hod Mikádo

Vedoucí: Anna Machů DiS.                                                        Cena: 500 Kč / pololetí

 

02 – GYMNASTIKA

Gymnastická přípravka se základy gymnastiky. Gymnastika, spolu s prvky atletické přípravy, tvoří základ pro veškeré sporty, pohybové programy i zdravý pohybový rozvoj dětí.

Den schůzek: čtvrtek

Zahajovací schůzka: čtvrtek 27.9.2018 v 17:00 hod Mikádo

Vedoucí: Věra Veselá DiS.                                                                                      Cena: 500 Kč / pololetí

Více odpoledních kroužků pro děti od 3 – 7 let najdete v MC Tykadlo

http://ddm-mikado.cz/tykadlo/odpoledni-krouzky/