Časté dotazy

Jak se přihlásit na kroužek / akci  / tábor v novém matričním systému?

 

KROK 1 – REGISTRACE UŽIVATELE

Podívejte se na stránky www.mojemikado.cz. V jednoduchém formuláři pro registraci uživatele vyplňte svůj platný email, heslo, které si vymyslíte, jméno a příjmení. Poté vám na váš email přijde zpráva s tzv. validačním odkazem – tím potvrdíte, že daná adresa je skutečně vaše. Nyní jste již zaregistrováni v našem online centru a můžete pokračovat v dalších krocích.

KROK 2 – ZADÁNÍ NOVÝCH ÚČASTNÍKŮ

Noví zájemci, kliknutím na tlačítko „nový účastník“ můžete do naší databáze zapsat další osobu.

KROK 3 – VÝBĚR KROUŽKU (akce nebo tábora) PRO PŘIHLÁŠENÍ

V menu vyberte položku Kroužky (akce, tábory). Zobrazí se vám přehled všech programů, na které je možné se přihlásit online. Výběr můžete zúžit pomocí filtrů v pravé části obrazovky (podle zaměření, dne či místa konání). Kliknutím na pole s kroužkem se zobrazí detailní informace o něm. Pod těmito informacemi najdete přehled všech účastníků spojených s vaším účtem – stačí pouze kliknout na tlačítko pro přihlášení u některého z nich.

KROK 4 – PŘIHLÁŠKA Nyní už zadáváte PŘEDBĚŽNOU přihlášku do kroužku.

Vyberte prosím, platbu na pololetí nebo na celý rok, podle daného kroužku. Dále vyberte, zda bude vaše dítě po skončení kroužku odcházet samostatně nebo v doprovodu (platí pro děti). Vyplňte odpovídající typ školy (případně podle okolností předškolní dítě či nestudující-dospělý). V dalším kroku se zobrazí osobní a kontaktní údaje, které prosím zaktualizujte. Některé jsou povinné, jiné mohou být nepřístupné (nepotřebujeme je). Závisí to na typu školy a věku účastníka a také typu činnosti, na kterou se hlásíte. V dalším kroku vás prosíme o udělení souhlasů se zpracováním údajů, jsou-li potřebné a také o potvrzení seznámení s podmínkami účasti. Vnitřní řád Mikáda najdete na webu Mikáda, popřípadě v recepci k nahlédnutí. Kliknutím na tlačítko „přihlásit“ odešlete celou přihlášku do našeho systému. Na úvodní obrazovce (menu „úvod“) najdete přehled všech takto zadaných přihlášek a také stavu jejich úhrad. Vezměte prosím na vědomí, že proces online přihlašování zakládá pouze předběžnou přihlášku, kterou musíme následně potvrdit. Po potvrzení přihlášky dostanete emailem informaci o jejím schválení a také o vygenerování přihlášky ke stažení a podepsání. Přihlášku si stáhnete z vašeho klientského účtu. Spolu s ní obdržíte také pokyny k platbě. Úhradu proveďte prosím výhradně bezhotovostně na účet Mikáda, v jiném případě v kanceláři ekonoma v době úředních hodin (platby v hotovosti v kanceláři pedagogů nepříjmáme). Je bezpodmínečně nutné dodržet správný variabilní symbol – v opačném případě nebude platba spárována s vaší přihláškou a budeme vás považovat za dlužníky!

 

Jak uhradit kurz, akci, tábor? 

Platby za pravidelné kurzy, prázdninové a pobytové akce můžete hradit bezhotovostně na náš účet 43-8508910247/0100
(KB). Důležité je přesné uvedení námi přiděleného variabilního symbolu. Nemáte-li možnost úhrady bankovním převodem, využijte, prosím kanceláč ekonoma.
Ceny jsou uvedeny za pololetí / školní rok.

Proč nemohu kurz nebo tábor zaplatit hotově?

Objem peněžních prostředků, které bychom během hotovostních úhrad kurzů a velkých akcí museli zpracovávat, by byl příliš vysoký. Snažíme se snižovat rizika a organizovat naši práci efektivně. Zpracování hotovostních plateb by vyžadovalo mnohem větší nároky na pracovní síly i bezpečnost.

Proč nemohu platby poslat dohromady pod jedním variabilním symbolem?

Systém, který využíváme, je synchronizovaný s bankou a veškeré platby identifikuje právě pomocí variabilních symbolů. V případě zadání jiného variabilního symbolu nebude vaše platba propojena s vaší přihláškou a ta bude identifikována jako neuhrazená. Prosíme tedy o dodržení stanovených pravidel, pomůžete nám tak s hladkým zpracováním došlých plateb.

 

Jak postupovat při odhlášení nebo vrácení uhrazeného účastnického poplatku?

Telefonicky anebo mailem požádejte naši ekonomku o formulář „vrácení účastnického poplatku/odhlášení z kurzu“. Ten, prosím, vyplňte a předejte na recepci Mikáda (případně pošlete poštou). V případě, že budou údaje odpovídat, peníze vám obratem vrátíme, v opačném případě vás bude kontaktovat pracovník Mikáda.

Upozorňujeme, že účastnické poplatky vracíme pouze v případě vážných důvodů (dlouhodobá nemoc, změna bydliště apod.) nebo důvodů na straně Mikáda, poplatek je vždy ponížen o manipulační poplatek. Pokud se odhlásíte v druhém pololetí, částka bude ponížená o manipulační poplatek a první pololetí.

V případě, že je důvodem odhlášení z kurzu dlouhodobá nemoc účastníka, je potřeba doložit potvrzení od lékaře.

Osobní údaje

Součástí přihlášky na kurz či akci jsou osobní údaje účastníka. Tyto údaje vyžadujeme na základě povinnosti dané školským zákonem (561/2004 Sb. v platném znění) pro vedení tzv. školní matriky. Mikádo vám zaručuje bezpečné zacházení s vašimi daty a zavazuje se neposkytovat je pro žádné účely nikomu dalšímu.
Na přihlášce se úmyslně netiskne konec rodného čísla kvůli ochraně dat. Pokud jste nám ho již sdělili, není třeba dopisovat, v opačném případě prosíme o jeho doplnění.
Na přihlášce najdete souhrnnou informaci ke zpracování osobních údajů a také případné souhlasy k jejich poskytnutí, jsou-li potřeba.

Proč není nikde ke stažení formulář přihlášky?
Mikádo veškerou administraci přihlášek i plateb zpracovává automatizovaně prostřednictvím databázového systému, abychom ušetřili co nejvíce našeho času a práce a mohli se o to víc věnovat programům pro vás.