O nás

Mikádo

středisko volného času je školské zařízení pro zájmové vzdělávání pro děti, žáků a studentů. Účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby.

Ve svých i pronajatých prostorách poskytuje místo pro práci téměř 60 zájmovým kroužkům, které zajišťují jak stálí, tak externí zaměstnanci.

Hlavní oblasti činnosti:

  • pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová
  • příležitostná výchovná vzdělávací, zájmová a tématická rekreační nespojená s pobytem mimo Mikádo
  • prázdninové aktivity a táborová činnost spojená s pobytem mimo Mikádo
  • osvětová včetně shromažďování a poskytování informací pro děti žáky a studenty a vedení k prevenci sociálně patologických jevů
  • individuální práce, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků, studentů
  • nabídka spontánních činností

Mikádo vykonává činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování.

Výroční zpráva k nahlédnutí v Mikádu – SVČ, nebo na webových stránkách v záložce dokumenty.