Příměstské tábory

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY LÉTO 2021

Na letní příměstské tábory se přihlašujte na www.mojemikado.cz – tabory

Zálohu 500,- Kč je nutné uhradit dokonce měsíce března, doplatek do konce měsíce května. V případě že nebude včas uhrazena záloha, budete automaticky odhlášeni.

Platbu provádějte převodem na č.u.: 43-8508910247/0100 s přiděleným variabilním symbole, v hotovosti lze platit pouze v kanceláři účetní v uvedené hodiny, nebo po telefonické domluvě.

Storno poplatek činí 200,-Kč – dále se mění podle termínu odhlášení.


Každý den od 08:00 do 16:00 hod – v ceně zahrnut oběd (pokud není uvedeno jinak)