Příměstské tábory

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY LÉTO 2018

PLATBY ZA TÁBORY MUSÍ BÝT UHRAZENY NEJPOZDĚJI DO 31.KVĚTNA 2018, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE VAŠE MÍSTO NAHRAZENO!

 


htfutfjzu

 

 

 

 

Přihlásit se můžete na http://www.ddmmikado.e-matrika.cz/akce/prehled


I. taneční

II. hudební

III. kreativní - kopie


V. vítězové

VIII. keramika
I. Taneční se Zuzkou

Termín: 9. – 13.7.2018

II. Hudební s Janou

Termín: 9. – 13.7.2018

III. Sportovní s Filipem

Termín: 16. – 20.7.2018

IV. Kreativní se Soňou

Termín: 23. – 27.7.2018

V. Na stupních vítězů se Simčou

Termín: 23. – 27.7.2018

VI. Co vypráví staré zdi s Klárou

Termín: 6. – 10. 8.2018

VII. Sportovní s Filipem

Termín: 13. – 17. 8.2018

VIII. Keramický s Katkou

Termín: 20. – 24.8.2018

IX. Finále s Filipem

Termín: 20. – 24. 8.2018