Dopolední program

1x  do měsíce pro vás připravujeme výtvarnou dílnu a  přednášku  na  témata, která se týkají rodičovství, výchovy dětí apod. viz aktuálně.

Týdenní program na otevřenou hernu pro děti s rodiči v podělí a pátek můžete nalézt vždy v pátek před daným týdnem na www.facebook.com/mctykadlo nebo v záložce aktuálně.

OTEVŘENÁ HERNA OPĚT OTEVŘE DVEŘE 18. 9. 2017. TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE DĚTI. 

PONDĚLÍ
OTEVŘENÁ HERNA PRO DĚTI S RODIČI
9.00 – 12.00 hodin
Dopoledne v herně s doprovodným  půlhodinovým programem od 10:00 – 10:30 hodin zaměřeným na výtvarné   aktivity, procvičení jemné a hrubé motoriky, pohyb, říkanky a písničky.
Vedoucí: Lucie Kuttichová                                                                                                            Cena: 30,- Kč

ÚTERÝ + STŘEDA
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI OD 3 MĚS. DO 1 ROKU
Cvičení je zaměřeno na psychomotorický vývoj dítěte dle věku, na pohybový rozvoj rodiče i dítěte (posilování svalů, rozvoj rovnováhy, koordinace pohybů, orientační dovednosti, rozvoj řeči, rytmu a zpěvu). Lekce trvá 45 minut. Cvičení začne od 19. 9. 2017.
Lektor: Bc. Eva Fliger, Dis.
/Certifikovaná lektorka psychomotorického vývoje dětí do 1 roku a cvičení dětí do 1 roku.
Cena: 800,- Kč /10 lekcí

ČTVRTEK
OTEVŘENÁ HERNA PRO DĚTI S RODIČI
9.00 – 12.00 hodin
Dopoledne v herně s půlhodinovým programem od 10:00  –  10:30 hodin zaměřeným na výtvarné aktivity,   procvičení jemné a hrubé motoriky, pohyb, říkanky a písničky.
Vedoucí: Dagmar Machková                                                                                                Cena: 30,- Kč

ČTVRTEK
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI OD 12 – 24 MĚSÍCE
Cílem cvičení je rozvíjet nejzákladnější pohybové návyky, podpořit koordinaci celého těla a rovnováhu, zaměřit se na rozvoj lezení, chůze a překonávání menších překážek. Během lekcí využijeme různé pomůcky a aktivity jako zpívání, říkanky a tvoření, které budeme obměňovat, aby cvičení pro děti bylo hlavně zábavou a hrou.
Cvičení probíhá na sále v Mikádu – SVČ a začíná 5. 10. 2017.
ČTVRTEK od 9.00 – 9.45 hodin/ 12 – 18 měsíců
ČTVRTEK od 10.15 – 11.00 hodin / 18 – 24 měsíců
Lektor: Bc. Eva Fliger, Dis.                                                                                                        Cena: 1.200,- Kč/ pololetí

NOVINKA

PÁTEČNÍ HRAVÁ HODINKA V TYKADLE
Každý pátek od 9.30 – 10.30 hodin probíhá řízená hodinka plná aktivit pro děti od 2 let. Na tuto hodinku je nutno zakoupit si permanentku s deseti vstupy u Evy Fliger.
Lektor: Lenka Petřeková
Cena: 300,- Kč