Dopolední program

OTEVŘENÁ HERNA PRO RODIČE S DĚTMI přes prázdniny neprobíhá. Děkujeme za vaši návštěvu a opět se na vás těšíme v září.

PŘEJEME VÁM KLIDNÉ DOVOLENÉ A POHODOVÉ LETNÍ PRÁZDNINY DĚTEM.