Dopolední program

Herničky opět od září 🙂

Sledujte nás, ať Vám nic neunikne 😀

PONDĚLÍ
OTEVŘENÁ HERNA PRO DĚTI S RODIČI
9.00 – 12.00 hodin
Dopoledne v herně s doprovodným  půlhodinovým programem od 10:00 – 10:30 hodin zaměřeným na výtvarné   aktivity, procvičení jemné a hrubé motoriky, pohyb, říkanky a písničky.
Vedoucí: Lucie Kuttichová                                                                                                
Cena: 30,- Kč

ÚTERÝ + STŘEDA
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI OD 3 MĚS. DO 1 ROKU
Cvičení je zaměřeno na psychomotorický vývoj dítěte dle věku, na pohybový rozvoj rodiče i dítěte (posilování svalů, rozvoj rovnováhy, koordinace pohybů, orientační dovednosti, rozvoj řeči, rytmu a zpěvu). Lekce trvá 45 minut. Cvičení začne od 2. 10. 2018.
Lektor: Bc. Eva Fliger, Dis.
/Certifikovaná lektorka psychomotorického vývoje dětí do 1 roku a cvičení dětí do 1 roku.
(Dotazy a bližší info na eva@ddm-mikado.cz nebo 737 803 653)
Cena: 800,- Kč /10 lekcí
Přihlášky přijímáme pouze elektronicky na www.mojemikado.cz

Středa
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI OD 12 – 24 MĚSÍCE
Cílem cvičení je rozvíjet nejzákladnější pohybové návyky, podpořit koordinaci celého těla a rovnováhu, zaměřit se na rozvoj lezení, chůze a překonávání menších překážek. Během lekcí využijeme různé pomůcky a aktivity jako zpívání, říkanky a tvoření, které budeme obměňovat, aby cvičení pro děti bylo hlavně zábavou a hrou.
Cvičení probíhá na sále v Mikádu – SVČ a začíná 5. 10. 2018.
Středa od 9.00 – 9.45 hodin/ 12 – 18 měsíců
Středa od 10.00 – 10.45 hodin / 18 – 24 měsíců
Cena: 1.200,- Kč/ pololetí

Lektor: Marta Faltysová – 724 876 850
Cvičení je možné navštěvovat i jednorázově za 90 Kč/hod

ČTVRTEK
OTEVŘENÁ HERNA PRO DĚTI S RODIČI
9.00 – 12.00 hodin
Dopoledne v herně s půlhodinovým programem od 10:00  –  10:30 hodin zaměřeným na výtvarné aktivity,   procvičení jemné a hrubé motoriky, pohyb, říkanky a písničky.
Vedoucí: Dagmar Machková
Cena: 30,- Kč

NOVINKA

PÁTEK
MIMITYKADLO – OTEVŘENÁ HERNA PRO DĚTI S RODIČI DO 1 ROKU

9.00 – 12.00 hodin
Dopoledne v herně s půlhodinovým programem od 10.00 – 10.30 hodin zaměřeným na výtvarné aktivity, procvičení jemné a hrubé motoriky, pohyb, říkanky a písničky.
Vedoucí: Kateřina Teclová
Cena: 30,- Kč