Dopolední program

OTEVŘENÁ HERNA  probíhá PONDĚLÍ a STŘEDA od 9.00 – 12.00 hodin.

S Ladou Novákovou a její dcerou Laurinkou si užijete dopoledne plné básniček, říkanek, pohybu a tvoření.

Vždy od 10.00 – 10.30 hodin je nabídnut řízený program zaměřený na výtvarné aktivity, procvičení jemné a hrubé motoriky, pohyb, říkanky a písničky.

Každý pátek vložen program na další týden na našich FCB stránkách Mateřského centra Tykadlo.

Cena herny je 30,- Kč. Platba na místě.

Jednou za měsíc připravujeme workshop pro maminky s hlídáním dětí a  přednášku, diskuze na zajímavé téma týkající se rodičovství, dětí atd.