Vzdělávací

01 – Angličtina

Zábavná a efektivní výuka komunikativní metodou. Děti budou používat fráze a věty, rozumět a reagovat v anglickém jazyce.

Místo konání – MC Tykadlo – velká herna

Hlavní vedoucí – Lenka Škabradová

Věková skupina – 4 – 6 let

Datum zahájení – 17.09.2018

Datum ukončení – 31.01.2019

Cena 1. pololetí: 800 Kč

02 – Cvičení rodičů s dětmi od 12 m. až 24 m.

Cílem cvičení je rozvíjet nejzákladnější pohybové návyky, podpořit koordinaci celého těla a rovnováhu, zaměřit se na rozvoj lezení, chůze, překonávání menších překážek. Během lekcí využijeme různé pomůcky a aktivity jako zpívání, říkanky a tvoření, které budeme obměňovat , aby cviření bylo pro děti hlavně zábavou a hrou.
Den bude upřesněn. Děti budou rozděleny do skupin dle věku a dovedností.

Místo konání – Mikádo – Flash klub

Hlavní vedoucí – Marta Faltysová

Věková skupina – 1 – 2 let

Vybavení na kroužek – pohodlné oblečení pro děti i rodiče

Datum zahájení – 01.10.2018

Datum ukončení – 31.01.2019

Cena 1. pololetí: 1200 Kč

03 – Cvičení rodičů s dětmi od 3 m. do 1 r.

Cvičení je zaměřeno na psychomotorický vývoj dítěte dle věku, na pohybový rozvoj rodiče i dítěte (posilování svalů, rozvoj rovnováhy, koordinace pohybu, orientační dovednosti, rozvoj řeči, rytmu a zpěvu). Lekce trvá 45 minut, kurz probíha v blovíhch po 10 lekcích.
Kurz je veden certifikovanou lektorkou psychomotorického vývoje děti do 1 roku a cvičení dětí do 1 roku.
Hodiny budou probíhat v úterý a ve středu rozděleny do skupin dle věku.

Místo konání – MC Tykadlo – učebna

Hlavní vedoucí – Eva Fliger

Věková skupina – 0 – 1 let

Vybavení na kroužek – přebalovací podložka a pohodlné oblečení

Datum zahájení – 02.10.2018

Datum ukončení – 13.12.2018

Cena 1. pololetí: 800 Kč

04 – Hokusy pokusy

Kroužek zaměřený na provádění zajímavých jednoduchých, nejen chemických experimentů s úplně obyčejnými věcmi. Zábava, výroba, poznání.

Místo konání – Mikádo – keramická dílna

Hlavní vedoucí – Markéta Petřeková

Věková skupina – 7 – 15 let

Vybavení na kroužek – oblečení vhodné pro práci v dílně s lepidlem atd.

Datum zahájení – 25.09.2018

Datum ukončení – 28.05.2019

Cena rok: 600 Kč

05 – Klubíčko

Pravidelné setkávání rodičů s dětmi s řízenou aktivitou zaměřenou na pohyb, mluvení, jemnou motoriku, hudební projev a podobně.
Klubíčko probíhá v dopoledních hodinách.

Místo konání – Mikádo – Klubovna I.

Hlavní vedoucí – Lenka Petřeková

Věková skupina – 2 – 6 let

Vybavení na kroužek – svačinka, pití, přezůvky, zástěra

Datum zahájení – 17.09.2018

Datum ukončení – 31.01.2019

Cena 1. pololetí: 500 Kč

06 – Malý objevitel

Pro děti, které zábavnou formou s didaktickými prvky budou objevovat svět okolo sebe. Příroda, vesmír, země atd. Děti se mohou těšit na různé pokusy a poznávání formou prožitku, zážitku a vlastním přičiněním.

Místo konání – MC Tykadlo – velká herna

Hlavní vedoucí – Markéta Petřeková

Věková skupina – 3 – 6 let

Datum zahájení – 17.09.2018

Datum ukončení – 31.01.2019

Cena 1. pololetí: 700 Kč

07 – Na skok do školy

Hravá lekce přípravy na vstup do školy. Motivační aktivity které vedou k rozvoji grafomotoriky a matematických představ. Trénink řečových dovedností, sluchové a zrakové paměti. Zapojením do aktivit se děti také přirozené učit sociálním dovednostem (slušné chování a dodržování pravidel) a pracovním návykům jako soustředěnost, organizace pracovního místa a podobně

Místo konání – MC Tykadlo – velká herna

Hlavní vedoucí – Hana Tomašová

Věková skupina – 5 – 7 let

Datum zahájení – 17.09.2018

Datum ukončení – 31.01.2019

Cena 1.pololetí: 400 Kč

08 – Rybáři

Lov ryb, rybářský řád, soutěže. Znalost z biologie ryb, vodních organismů a vše o rybářském hospodaření.

Místo konání – Mikádo – Klubovna III.

Hlavní vedoucí – Jan Schejbal

Věková skupina – 7 – 16 let

Datum zahájení – 27.09.2018

Datum ukončení – 30.05.2019

Cena rok: 500 Kč